Zgromadzenie Ogólnopolskie

W dniach 26-28 października 2018r. odbyło się VI Polskie Doroczne Zgromadzenie Przyjaciół w Poznaniu. Przybyło ponad 20 osób, w tym goście z Kijowa: Jurij i Slavek;  Czech: Pavel oraz reprezentantka EMES: Julia Ryberg

PROGRAM / PROGRAMME
Ogólnopolskie Spotkanie Przyjaciół 2018 w Poznaniu / All-Poland Friends Gathering

2018 in Poznań, Poland

PIĄTEK / FRIDAY 26.10.2018
16:00 – 17:45 Recepcja, płatności / Reception and Payment
18:00 – 19:00 Obiadokolacja / Dinner
19:30 – 21:00 Przywitanie przez organizatorów, wprowadzenie, sprawozdania; wieczór muzyczny
/ Welcome by Organisers; Introductions and Reports; Music
SOBOTA / SATURDAY 27.10.2018
8:00 – 8:50 Śniadanie / Breakfast
9:00 – 10:00 Spotkanie religijne / Meeting for Worship
10:15 – 11:10 Duchowe dzielenie się: “Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje” (por.
Ewangelia Mateusza 6,21). Co jest twoim największym (kwakierskim) skarbem? / Worship
Sharing: “Where your treasure is, there will your heart be also”. As a Quaker what do you treasure
most? [Krzysztof Krzywania]
11:15 – 12:15 Prezentacja: Rufus Jones / Presentation: Rufus Jones [Pavel Marusinec]
12:20 – 12:45 Prezentacja: Proces nominacji u kwakrów / Presentation: The Quaker Nominations
Process [Bradius Maurus]
13:00 Obiad / Dinner
14:00 – 16:00 Wolny czas / Free Time
14:00 – 15:00 Komitet mianujący: spotkanie tylko dla członków / Nominations Committee: Closed
Meeting for Members Only
15:00 – 15:45 Komitet ds. publikacji: spotkanie tylko dla członków / Komitet Publications
Committee: for Members of the Committee
16:00 – 18:00 Spotkanie decyzyjne, I sesja / Meeting for Business, Session I
18:15 – 19:15 Kolacja / Supper
19:30 – 20:00 Projekt dokumentacji / The Documentation Project [Katarzyna Kaczmarkiewicz]
20:00 – 21:00 Wieczór muzyczny / Music
NIEDZIELA / SUNDAY 28.10.2018
8:00 – 8:50 Śniadanie / Breakfast
9:00 – 10:00 Spotkanie religijne / Meeting for Worship
10:00 – 11:00 Warsztaty: “Kim jest dla ciebie Bóg?” / Workshop: “Who is God for you?”
[Zbigniew Kazmierczak]
11:00 – 12:50 Spotkanie decyzyjne, II sesja / Meeting for Business. Session II
13:00 – 13:50 Obiad / Dinner
14:00 – 14:40 Prezentacja: Doświadczenie amerykańskich kwakrów / Presentation: The American
Quaker Experience [Bradius Maurus]
14:45 – 15:15 Cisza kończąca / Closing Silence
15:15 Pożegnania i wyjazdy / Farewells and Departures


W dniach 24-26 listopada 2017 r. odbyło się 
V Polskie Doroczne Zgromadzenie Przyjaciół. To był bardzo ważny dla nas zjazd. Poza przyjaciółmi z Polski gościliśmy Julię Ryberg ze Szwecji, Arne Springorum i Pavla Marusinec z Czech. Ustaliliśmy, że w przyszłym roku zjazd będzie organizowany w Poznaniu.