1 lipca

1 lipca

Mottem do medytacji/milczenia/ciszy było 5 zapytanie z "Comiesięcznych zapytań" poznańskiej grupy:
  1. Działalność informatorska i popularyzatorska

Czy życzliwie witacie w swoim gronie gości i osoby zainteresowane Religijnym Towarzystwem Przyjaciół? Czy dbacie o rozwój i głębię tak wspólnych nabożeństw jak i waszej indywidualnej praktyki religijnej w zgodzie z zasadami kwakierstwa i uniwersalizmu? Czy dajecie swoim postępowaniem „przykład i wzór”? Czy wasze życie „przemawia do ludzi wszystkich stanów, wszystkich nacji, gdzie byście się nie znaleźli”? Czy potraficie „odważnie iść w świat, odnosząc się w każdym człowieku do tego, co w nim jest z Boga?”

Rozmawialiśmy na temat Nocy Świątyń i naszym w niej udziale. 22 września spotkamy się na Tarczyńskiej 17.30 - 20.30 z gotowością odpowiedzi na pytanie "Dlaczego kwakrzy nie mają świątyń?". Może to dobra okazja do spotkania nie tylko grupy warszawskiej. Zapraszamy do wspólnej rozmowy i dzielenia się wiedzą o kwakrach.