10 czerwca

10 czerwca

Inspiracje i intencje Nabożeństwa były indywidualne  w pięknym i magicznym Ogrodzie gościnnej Joanny.
Rozmawialiśmy ponownie o Nocy Świątyń we wrześniu, planując w tej sprawie Spotkanie Decyzyjne

Leśmian Bolesław
Poematy zazdrosne

Ogród zaklęty

Tak mi mówili aniołowie,
Co znają prawdę, skrytą w słowie,
Że tam, gdzie wisząc nad przestrzenią,
Brzegi wieczności się zielenią,
Przedarłszy czasu mdłe osłony,
Wzgórzami tęsknot otoczony,
Zakwita ogród niezbadany,
Zaczarowany, obłąkany -
Zaczarowany skonem zorzy
I obłąkany mgłą bezdroży!

Z duszą na wschodzie i zachodzie.
Stanąłem blady w tym ogrodzie!
Tam każde drzewo jest zaklęte,
Tam są topole wniebowzięte,
Kaskadą drętwe, w snach skąpane,
Mocą obłędów sfałdowane
I takich jezior tonie sine,
Że straszno spojrzeć w ich głębinę,

Lecz nie pytajcie mnie (o Boże!
I któż mnie spytać o to może!),
Gdzie jest ten ogród, gdzie te światy.
Do których wszystkie tęsknią kwiaty
I wszystkie dusze snem ozdobne,
Co są do kwiatów tak podobne!
I skąd ta powieść moja zwiewna?

Lecz wiem, że ogród ten istnieje,
Że tai własne moje dzieje...