14 lipca

14 lipca

Inspiracją milczenia było biblijne odniesienie Foxa z cz.2 „Prawdy serca. Antologii Gorge’a Foxa” w tłum. Joanny Gomułki.

Niektórzy mężczyźni mówią, że mężczyzna ma władzę i wyższość nad kobietą, bo Bóg powiedział [do kobiety] ‘(...) on zaś będzie panował nad tobą’ [Księga Rodzaju 3:16]  i ‘To nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny’ [Pierwszy list  do Koryntian 11:8]. Istotnie, taki był rozkaz Boga po upadku człowieka, ale przed upadkiem nie było takiego rozkazu, bo mężczyzna i kobieta mieli sobie wzajemnie pomagać i oboje mieli panować nad wszystkim, co Bóg stworzył. A w dalszych słowach apostoł mówi: ‘Jak bowiem kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się przez kobietę. Wszystko zaś pochodzi od Boga.’ [Pierwszy list do Koryntian 11:12]. Tak apostoł  wyjaśnia swoje poprzednie słowa. A ponieważ zarówno mężczyzna jak kobieta zostali przez Chrystusa przywróceni  do ‘obrazu Boga’ [Księga Rodzaju 1:27], więc oboje mają autorytet w sprawach prawości i świętości, i wspierają się wzajemnie tak jak na początku.