14 października (więcej pod obrazkiem)

14 października (więcej pod obrazkiem)

Inspiracją spotkania w ciszy była refleksja Richarda Rohra:

...Znalezienie naszego Prawdziwego "Ja" zależy głównie od tych chwil, które przeznaczono każdemu z nas, oraz od tych chwil wolności, które właśnie wtedy otrzymujemy i wybieramy (...). Żyjemy, by w pełni i dobrowolnie zwrócić wszystko, czym nas kiedyś obdarzono... Prawdopodobnie jest to najodważniejszy akt wolnej woli, na jaki się kiedykolwiek zdobędziemy - ażeby tego dokonać potrzebne nam będą obie połowy naszego życia. Pierwsza połowa jest odkrywaniem scenariusza, druga zaś polega na pisaniu go i posługiwaniu się nim.

Przygotujmy się razem na wielką przygodę, bo dla niej przyszliśmy na świat. Jeżeli nigdy nie dotrzemy do naszego skrawka nieba, nasze życie nie będzie miało większego sensu i zgotujemy sobie swoje własne "piekło". Przygotujmy się więc na nową wolność, coś w rodzaju niebezpiecznego przyzwolenia, nadzieję znikąd, nieoczekiwane szczęście, trochę przeszkód, łaskę, która nie zna granic, oraz na nową, naglącą odpowiedzialność za siebie i nasz cierpiący świat..."


(Richard Rohr, "Spadać w górę")