18 listopada (kliknij na datę)

18 listopada (kliknij na datę)

Inspiracją do Milczenia była refleksja Laozi z Księgi Drogi i Cnoty pt. "Zaakceptować nieodwołalne".

Mówić niewiele jest całkowicie zgodne z naturą człowieka. Gwałtowny wiatr rzadko szaleje przez cały poranek, niespodziewany deszcz rzadko trwa przez cały dzień. Dlaczego tak się dzieje? To dzięki Niebu i Ziemi. Pomyśl, skoro Niebo i Ziemia nie są w stanie sprawić, by wiatr i deszcz trwały długo, to o ile mniej jest w stanie zdziałać człowiek.
Dlatego też ten, który postanawia kroczyć ścieżką Tao nie może być od Tao oddzielony. On i Tao są jednością. Człowiek cnotliwy, nie może być postrzegany oddzielnie od cnoty. On jest cnotą. Natomiast człowiek, który odchodzi od Tao i gubi cnotę, błądzi po bezdrożach i ponosi porażkę. Temu faktowi nie można zaprzeczyć.
A zatem, życie w zgodzie z Tao przynosi szczęście samo w sobie, życie cnotliwe również przynosi szczęście samo w sobie, jednakże ci, którzy akceptują porażkę jako element swojego życia także mogą być szczęśliwi. Wszyscy powinni zaakceptować nieodwołalne – swoją rolę w życiu wszechświata. Temu bowiem, któremu brakuje zaufania, nie można zaufać.