18 lutego

Inspiracją do Nabożeństwa była przypowieść Anthonego de Mello pt. "Zrozumienie" z „Minuty mądrości”, w której mistyk zaprasza nas do przyjrzenia się sobie, zwłaszcza swoim opiniom wyobrażeniom, poglądom. Przypowieści zawarte w książce są głęboko zakorzenione w duchu Ewangelii.

"Zrozumienie
- W jaki sposób mogę otrzymać tę łaskę, bym nigdy nie sądził mego
bliźniego?
Przez modlitwę.
- Zatem dlaczego dotychczas jej nie otrzymałem?
- Dlatego, że nie modliłeś się w odpowiednim miejscu.
Gdzie ono jest?
- W sercu Boga.
Jak mógłbym tam dotrzeć?
- Zrozum, że każdy kto grzeszy, nie wie, co czyni, i dlatego
będzie mu przebaczone."