18 marca

18 marca

Inspiracją spotkania była refleksja Willigisa Jägera o fundamentalnej roli kryzysów w rozwoju duchowym:

"Droga do doświadczenia zaczyna się często od zwykłych kryzysów życiowych: umiera ukochany człowiek, traci się pracę, dochodzi do rozwodu. Pierwszy krok na drodze duchowej, to postawienie pytania o sens takiej sytuacji i tym samym o sens życia w ogóle. Kryzysy są etapami w duchowym procesie wzrostu. Każdy przynosi zmiany, które mogą być doświadczane jako bardzo bolesne. Taka jest dialektyka postępu w dziedzinie duchowej."

Dla oddechu wiersz Mistrza opublikowany w 1935 r.
Kryzys w branży szarlatanów
Konstanty IldefonsGałczyński

Słoneczko z ruskich bylin
już się na zachód chyli
i pustoszeje targ.
Szarlatan na podmostku
sprzedaje lalki z wosku,
krzyczy gorączką warg:
- Hej, panowie, paniusie,
bracia-siostry w Chrystusie,
kupcie ode mnie coś:
Mam lalki od miłości,
maści od samotności
i Polikarpa kość...
Hej, paniusie, panowie,
kupcie u mnie cokolwiek -
z febry od rana drżę!
Ocet siedmiu złodziei
i babiloński kleik,
i poudre de pourlimpimpim...
Ale krzyk nie pomaga,
wszyscy mówią, że blaga,
sztuczki w diabelskim pudle.
Więc ty. Najświętsza Panno,
dopomóż szarlatanom,
by nie pomarli zimą jak wróble.