2 września

2 września

Inspiracją dzisiejszego spotkania była refleksja z TAO TE CHING Lao Tzu (John C. H. Wu). Tłumaczenie: Michał Lipa.

19
Odrzuć mądrość, wyrzeknij się uczoności,
A ludzie zyskają stukrotnie.
Odrzuć czlowieczeństwo, wyrzeknij się sprawiedliwości,
A ludzie wrócą do swych prawdziwych uczuć.
Odrzuć spryt, wyrzeknij się surowości,
A znikną rabusie i złodzieje.
Te trzy zalecenia tao
Same w sobie nie wystarczą. Dlatego należy je podporządkować 
Wyższej zasadzie:
Dbaj o to, co proste i podstawowe,
Bądź skromny i powstrzymuj pragnienia.