21 lica

21 lica

Zaczynem Milczenia był fragm wiersza, czy cały wiersz z okładki ostatniej antologii "Moja dzika koza" przekazanej nam przez Joannę.


„Być tak silną ,by odgrodzić wczoraj od dziś, nie być od być i nie upominać się o zapłatę ani u siebie , ani u nikogo innego, lecz być jak słońce, które świeci, bo tak mu trzeba.”