21 stycznia

Inspiracją spotkania była refleksja zaczerpnięta z "Minuty nonsensu" Anthonego de Mello, hinduskiego jezuity, psychoterapeuty, mistyka, kierownika, który podkreślał wartość milczenia. Powtarzał, że milczenie bardziej zbliża do Boga niż słowo: "O Bogu mówi się milcząc". 

"Pewnego dnia Mistrz zauważył: <Nie będziecie gotowi do walki ze złem, dopóki nie będziecie w stanie ujrzeć dobra, jakie przynosi (...). >
Następnego dnia ofiarował (uczniom) taką oto modlitwę, którą kiedyś znaleziono w obozie koncentracyjnym Ravensbrück zapisaną na kawałku papierowego opakowania:

"Panie pamiętaj nie tylko o dobrych ludziach, ale także o tych ze złą wolą.
Nie pamiętaj jedynie cierpienia, jakiemu nas poddali. Pamiętaj o owocach, jakie przynosimy dzięki temu cierpieniu - naszej braterskiej przyjaźni, naszej lojalności, pokorze, odwadze, hojności, o wielkości serca, którą to wszystko przyniosło.
I kiedy staną przed Tobą na sądzie, niech te wszystkie owoce, które przynieśliśmy, stanowią ich nagrodę i przebaczenie dla nich.".