22 lipca

22 lipca

Dzisiejszą inspiracją do przeżywania Ciszy była 76 rocznica wielkiej akcji wysiedleńczej w getcie warszawskim. Dla jednej z nas była to sprawa osobistej straty, dlatego padła na początku prośba o pamięć minionego dramatu...

* * *
Z kalendarium Getta Warszawskiego  
· 22 VII - początek wielkiej akcji wysiedleńczej w getcie warszawskim; Niemcy rozpoczynają masowe deportacje Żydów do obozów zakłady. Przed 52 dni (z przerwami do 12 IX) wywieziono do Treblinki, a następnie zamordowano ok. 300 tys. Żydów, w tym z Umschlagplatz ok. 264 tys.. Jesienią w warszawskim getcie pozostało ok. 30-35 tys. tzw. legalnych Żydów (mających pozwolenie na pracę) i 20-25 tys. tzw. nielegalnych. Zgodnie z rozkazem Himmlera do końca 1942 na terenie GG nie powinna przebywać żadna osoba pochodzenia żydowskiego.
(Wł. Bartoszewski i M. Edelman, I była dzielnica żydowska w Warszawie)

* * *
Getto warszawskie zostało ostatecznie zlikwidowane i zrównane z ziemią 16 maja 1943. Po zdławieniu powstania w getcie Niemcy wysadzili w powietrze Wielką Synagogę przy ul. Tłomackiej. Tego dnia gen. SS i policji Jürgen Stroop wysłał do swych przełożonych telegram: "Nie ma już w Warszawie dzielnicy żydowskiej".

* * *