24 czerwca

24 czerwca

Inspiracją spotkania był fragment medytacji z książki, którą napisał Jon Kabat-Zinn, "Gdziekolwiek jesteś, bądź" pt. Szczodrość:

"Sprawdź, czy potrafisz utrzymać kontakt ze swoim wewnętrznym centrum, które zawiera w sobie wszelkie niepojęte bogactwa. Niech to centrum zacznie promieniować swą energią na zewnątrz, przez całe twe ciało i poza nie. Próbuj dawać tę energię - początkowo w niewielkich ilościach - kierując ją ku sobie i ku innym, bez żadnej myśli o zysku czy wzajemności. Dawaj więcej niż we własnym przekonaniu możesz dać, ufając, iż jesteś bogatszy, niż sądzisz. Rozkoszuj się tym bogactwem. Dawaj tak, jakbyś miał niewyczerpane zasoby. Zwie się to "królewską hojnością".

Posłanie do nadwrażliwych
Kazimierz Dąbrowski

Bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi
za waszą czułość w nieczułości świata
za niepewność wśród jego pewności
Bądźcie pozdrowieni
za to, że odczuwacie innych tak, jak siebie samych

Bądźcie pozdrowieni
za to, że odczuwacie niepokój świata
jego bezdenną ograniczoność i pewność siebie

Bądźcie pozdrowieni
za potrzebę oczyszczenia rąk z niewidzialnego brudu świata
za wasz lęk przed bezsensem istnienia

Za delikatność nie mówienia innym tego, co w nich widzicie

Bądźcie pozdrowieni
za waszą niezaradność praktyczną w zwykłym
i praktyczność w nieznanym
za wasz realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego

Bądźcie pozdrowieni
za waszą wyłączność i trwogę przed utratą bliskich
za wasze zachłanne przyjaźnie i lęk, że miłość mogłaby umrzeć jeszcze przed wami

Bądźcie pozdrowieni
za waszą twórczość i ekstazę
za nieprzystosowanie do tego co jest, a przystosowanie do tego, co być powinno

Bądźcie pozdrowieni
za wasze wielkie uzdolnienia nigdy nie wykorzystane
za to, że niepoznanie się na waszej wielkości
nie pozwoli docenić tych, co przyjdą po was

Bądźcie pozdrowieni
za to, że jesteście leczeni
zamiast leczyć innych

Bądźcie pozdrowieni
za to, że wasza niebiańska siła jest spychana i deptana
przez siłę brutalną i zwierzęcą

za to, co w was przeczutego, niewypowiedzianego, nieograniczonego

za samotność i niezwykłość waszych dróg

bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi