25 marca

25 marca

Inspiracją spotkania była refleksja A.de Mello nt. religii rozumianej jako królestwo tego świata.

Oto początkowy fragment ze s.56 "Odkryć życie na nowo"
"- Dlaczego tak często religia przeszkadza ludziom w szczęściu?
Powiedziałbym, że religia zawsze ludziom przeszkadza. Zawsze jest narażona na utratę swej mistycznej jakości. Chcecie zobaczyć politykę? Możecie ją znaleźć w religii. Chcecie zobaczyć brudne konflikty? Znajdziecie je w religii. Chcecie zobaczyć ukrzyżowanie Mesjasza? Jak myślicie, co było jego powodem? Religia.".