27 maja

27 maja

Inspiracją naszego spotkania była Siódma sugestia z "Porad i zapytań" (advices and queries), które pierwotnie zostało opublikowane przez Spotkanie Roczne Religijnego Towarzystwa Przyjaciół w Wielkiej Brytanii, a w tym roku ukazało się w tłumaczeniu prof. Zbigniewa Kaźmierczaka, kwakra z Białegostoku.

Bądźcie świadomi ducha Bożego działającego w zwykłych czynnościach i doświadczeniu waszego codziennego dnia.                                
Duchowe uczenie się trwa przez całe życie, często w nieoczekiwany sposób.
Natchnienie można znaleźć wszędzie wokół nas: w świecie przyrody, w nauce i sztuce, w naszej pracy i przyjaźniach, w naszych smutkach i naszych radościach. Czy jesteście otwarci na nowe światło bez względu na to, skąd ono pochodzi?
Czy podchodzicie do nowych idei z duchowym rozeznaniem?