29 kwietnia

29 kwietnia

W tę niedzielę odbyło się spotkanie decyzyjne naszej grupy. Dotyczyło sprawy finansów.
Kolejne planujemy na dzień 2O maja.
Do agendy zostały zgłoszone dwa zagadnienia:

1. ewentualne zmiany w komitecie nominującym, powołanym na spotkaniu decyzyjnym Grupy Warszawskiej 28 maja 2017 (w obecnym składzie: Martyna, Ewa, Michał)

2. zaproponowanie (nominacja) - i ewentualnie wybór skarbnika, sekretarza Grupy Warszawskiej

Ks. Jan Twardowski, "Będziesz miłował":

Stawać się człowiekiem, to znaczy kochać, poczuć odpowiedzialność za innych, być solidarnym z innymi, cierpieć z tymi, którzy cierpią, cieszyć się z tymi, którzy się cieszą (...). Człowiek, który myśli tylko o sobie nie jest "człowiekiem". Każdy jest bowiem częścią ludzkości, rodziny, zakonu, społeczeństwa, a nie wyodrębnionym duchem (...). Jeśli ktoś kocha człowieka, kocha też Boga, nawet wtedy, gdyby siebie nazywał ateistą. Jeżeli ktoś nie kocha człowieka, a wierzy w Boga, jego wiara jest martwa...