29 lipca

29 lipca

Inspiracja tej niedzieli była 18 wskazówka-zapytanie z Rad i Zapytań:

Jak możemy siebie uczynić wspólnotą, w której akceptujemy i troszczymy się o każdą osobę, a obcy są mile widziani? Starajcie się poznać siebie nawzajem w sprawach wiecznych dżwigać ciężary wzajemnych niepowodzeń i modlić się o siebie nawzajem. Kiedy wchodzimy z serdecznym zrozumieniem w radości i smutki naszego życia, gotowi do udzielenia pomocy i otrzymania jej, nasza kwakierska grupa może być kanałem miłości Boga i przebaczenia.