3 czerwca

Inspiracją spotkania był utwór Adama Mickiewicza
Snuć miłość…

Liryki lozańskie

Snuć miłość, jak jedwabnik nić wnętrzem swym snuje,
Lać ją z serca, jak źródło wodę z wnętrza leje,
Rozwijać ją, jak złotą blachę, gdy się kuje
Z ziarna złotego; — puszczać ją w głąb, jak nurtuje
Źródło pod ziemią, — w górę wiać nią, jak wiatr wieje,
Po ziemi ją rozsypać, jak się zboże sieje,
Ludziom piastować, jako matka swych piastuje.

Stąd będzie naprzód moc twa, jak moc przyrodzenia,
A potem będzie moc twa, jako moc żywiołów,
A potem będzie moc twa, jako moc krzewienia,
Potem jak ludzi, potem jako moc aniołów,
A w końcu będzie jako moc Stwórcy stworzenia.

(1839, Laussanne).

Po Nabożeństwie rozmawialiśmy m.in. Nocy Świątyń, które jest wydarzeniem organizowanym w ramach obchodów Europejskiego Dnia Przeciw Nietolerancji Religijnej i Islamofobii, Międzynarodowego Dnia Pokoju oraz Dnia Modlitwy o Pokój, które mają miejsce 21 września każdego roku. Zastanawialiśmy się, jak w Warszawie jako kwakierska grupa religijna moglibyśmy wziąć udział...i jak chcemy zaznaczyć swój udział. Więcej szukajcie na stronie: http://nocswiatyn.pl/, gdzie lada tydzień pojawi się program.