3 stycznia (klik)

3 stycznia (klik)

Inspiracją Nabożeństwa grupy warszawskiej był fragment z Prawdy serca. Antologia George’a Foxa”, cz. 1, rozdział pt. Wnętrze, nr 32 (tłum. Joanna Gomułka):

Kiedy Samarytanka przyszła zaczerpnąć wodę ze studni Jakuba, mówiła z Chrystusem o oddawaniu czci Bogu. Powiedziała: "Nasi ojcowie oddawali cześć na tej górze, ale inni robili to w Jerozolimie".
A Chrystus odpowiedział: "Nadchodzi czas, gdy Bóg nie będzie czczony ani w Jerozolimie, ani na tej górze". Tak więc stwierdził, że publiczne oddawanie czci Bogu nie będzie kontynuowane w tych dwóch miejscach. A gdy to zrobił, ustanowił inny rodzaj czci, bo powiedział: ”Bóg jest duchem i ci, co oddają mu cześć, muszą czcić go w duchu i prawdzie; bo przyszła godzina i jest już tu, że takiej czci Bóg oczekuje".

... A czyż duch nie jest wewnątrz i czyż prawda nie jest wewnętrzna? ... I czy można Boga, który jest duchem, czcić w prawdzie inaczej niż znajdując ducha i prawdę Boga we własnym sercu?