4 lutego

Dzisiejsze Spotkanie w Ciszy miało charakter Posługi Słowa. Skupiliśmy się na pytaniu: co daje mi radość w życiu?

Na kanwie wypowiedzi, jakie sie pojawiły, pozwolimy sobie na krótkie posumowanie wypowiedziami innych.

Hanna Krall napisała gdzieś, że "Trzeba przeżyć wszystko, co jest nam dane. Cała radość i cały smutek. Nie wolno nam się od tego uchylić. Nie przeżyty smutek, przed którym uciekliśmy, i tak kiedyś nas dopadnie"

Ralph Waldo Emerson przekonywał, że sukces polega na tym, aby "Śmiać się często i szczerze. Zyskać szacunek mądrych ludzi i podziw dzieci. Zasługiwać na dobrą ocenę uczciwych krytyków. Cierpliwie znosić zdradę fałszywych przyjaciół. Doceniać piękno.
Znajdować w bliźnich to, co najbardziej wartościowe. Pozostawić po sobie świat nieco lepszym – czy to w postaci zdrowego dziecka lub alejki w ogródku.
Mieć świadomość, że choćby jedna istota ludzka odetchnęła lżej dzięki temu, iż my istnieliśmy na tym świecie..."
http://about.bym-rsf.net/worship/worship-sharing/