4 marca

Inspiracją do milczenia była refleksja Anthony de Mello o poczuciu winy, które nie służy rozwojowi duchowemu. Uzupełnieniem była przypowieść żydowska o doniosłej roli szczęścia w życiu ludzkim, które może być celem, jak i narzędziem dobrego żywota.

Motywacja

- Wayne Dyer 

"Wobec wszystkiego, co Ci się przydarza, możesz albo sobie współczuć, albo traktować to, co się stało, jako prezent. Wszystko jest albo okazją do rozwoju, albo przeszkodą, która zatrzyma Twój rozwój.

Wybór należy do Ciebie."