4 sierpnia

4 sierpnia

Zaczynem Milczenia dzisiaj było przeczytanie hasła ze szkicu Hansa Weeninga, Spotkanie w Świetle. Wprowadzenie do wiary i praktyki kwakrów”, tłum. Martyna Trzcińska, Warszawa 2015.

 Wspólnota
Jako jednakowo kochane dzieci Boga, wszyscy ludzie są braćmi i siostrami, jedną ludzką rodziną, bez względu na różnice naszych osobistych doświadczeń, kultury, wieku, poglądów. Przyjaciele odkryli, że Światło może oświecać zjednoczoną grupę tak samo jak pojedyncze serce i wiązać grupę razem we wspólnotę wiary, sumienia i doświadczenia.
Przyjaciele widzą jako swoje wspólne zadanie budowanie wspólnoty na całym świecie, poprzez dostrzeganie i potwierdzanie w każdym człowieku boskiego potencjału, Ziarna,Wewnętrznego Chrystusa, Wewnętrznego Światła. Musimy nauczyć się dostrzegać w ludziach, umacniać i pielęgnować to, co postrzegamy w innych jako najlepsze – albo, mówiąc słowami George’a Foxa – „odpowiadając na to, co z Boga w każdym”.
 Przyjaciele wierzą, że żyjąc w takiej wspólnocie ducha, ludzie dają świadectwo wszechmocy, współczucia i miłości Boga.