7 lipca

7 lipca

Inspiracją do milczenia była refleksja z antologii George’a Foxa „Prawda serca" cz. 2, rozdz. pt. "Jedność" w tłumaczeniu Joanny Gomułki:

Wszyscy, którzy żyją w świetle, są jednością, bo światło jest tylko jedno (...) Wszyscy, którzy znają słowo, które jest tajemnicą, doświadczyli początku, są uświęceni przez słowo i oczyszczeni przez słowo (...). Jest to słowo pojednania, które jedna z Bogiem i gromadzi serca jego ludzi, aby żyli we wzajemnej miłości i jedności. I pozwala im zobaczyć, jak byli obcy i dalecy od życia Boga (...) Trwanie w wewnętrznym świetle pozwala wam widzieć siebie nawzajem i widzieć waszą jedność.