8 kwietnia

8 kwietnia

Inspiracją do Nabożeństwa był fragment rozważań o wolności ducha Johna Maina – mnicha benedyktyńskiego, który na nowo odkrył naukę medytacji w tekstach wczesnochrześcijańskich mnichów, nazywanych Ojcami Pustyni.

Wszyscy jak przypuszczam szukamy w życiu prawdziwej wolności ducha. Czujemy się ograniczeni przez wiele rzeczy - przez lęk i życie według oczekiwań, które mamy spełniać wobec innych. Myślę, że ogromna frustracja wielu ludzi bierze się z tego, że nie umieją być sobą, że nie potrafią nawiązać ze sobą kontaktu.
Jezus przyszedł ogłosić wolność - wolność bycia sobą i wolność odnalezienia siebie w  Nim, przez Niego i z Nim. Medytacja prowadzi do tej wolności. To droga do naszego serca. To droga do głębin naszego jestestwa, gdzie możemy zwyczajnie być - nie usprawiedliwiając siebie, ale radując się z daru naszego istnienia.