9 grudnia (kliknij)

9 grudnia (kliknij)

Inspiracją do Milczenia były dwa posłania odnoszące się do tego, co jest w każdym z nas, ale nie przynależy do nas. Tutaj mamy szukać siły większej niż my sami i podążać za głosem, intuicją, cichą zgodą na to, co nas prowadzi...

I.
Potrzebujemy takiego sposobu spędzania wolnego czasu, który pozwoli nam na kontemplację i medytację. Dlatego właśnie ludziom potrzebna jest odwaga samotności.

(Viktor Frankl (1905–1997) – psychiatra i psychoterapeuta austriacki, więzień obozów koncentracyjnych, m.in. Auschwitz).


II.
Mówię więc do światła w was. I kiedy zostanie otwarta księga sumienia, to zobaczycie, że to co mówię, jest prawdą, i że wszyscy będziecie sądzeni według niej.

Więc niech Bóg Wszechmogący kieruje waszymi myślami (szczególnie tych z was, którzy kochają uczciwość i szczerość), abyście doznali miłosierdzia w godzinie potrzeby.

 Wasz nauczyciel jest wewnątrz was, nie patrzcie na zewnątrz. Będzie was
uczył wszędzie, czy leżycie w łóżku, czy chodzicie po świecie, unikania każdej okazji do grzechu i do złego.


(Z pism George’a Foxa (1624-1691) wybranych przez R ex'a Amblera pt. "Prawda serca" w tłumaczeniu naszej Joanny).