Informacje

26 listopada spotkania nie będzie. Zapraszamy na Ogólnopolski Zjazd (zakładka Polski Zjazd)    

November 26th meeting will not be. We invite you to the National Assembly (Polski Zjazd tab)

Patrz na mapkę u dołu strony. Look at the map at the bottom of the page