Informacje

24 czerwca spotykamy się na Rybnickiej 77. Zaczynamy o 11.00. 

We invite you at 24th of June at Rybnicka 77. We start at 11 a.m. 

Patrz na mapkę u dołu strony. Look at the map at the bottom of the page