Nasze strony

Literatura o kwakrach w języku polskim
Napisane przez kwakrów:
 1. Hans Weening – Spotkanie w Świetle. Wprowadzenie do wiary i praktyki kwakrów, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2016. http://http://semper.istore.pl/pl/p/Kwakrzy-zestaw/23076190

 2. Świadectwa Przyjaciół w Poznańskiej (Uniwersalistycznej) Kongregacji Religijnego Towarzystwa Przyjaciół, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2016.

 3. Molly Gloss – Światło dnia, Zysk i S-ka Wydawnictwo s. c., Poznań 2016.

 4. Hannah Whitall Smith – Radość chrześcijanina, Pojednanie, Lublin 2004.

 5. Richard J. Foster - Dyscypliny życia duchowego. Droga do duchowego rozwoju, Aetos Wydawnictwo, Wrocław 2008.

 6. Zbigniew Kaźmierczak - Liberalny kwakryzm jako model współczesnej religijności, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2016. http://http://semper.istore.pl/pl/p/Liberalny-kwakryzm-jako-model-wspolczesnej-religijnosci/23076188

Pozycje 1, 2, 6 dostępne także bezpłatnie w warszawskiej grupie na niedzielnych spotkaniach.

Napisane przez innych autorów o kwakrach:

 1. Piotr Robak - William Penn-Reformator i polityk, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2000.

 2. Heretycy. Panorama dziejów myśli kacerskiej i ruchu dysydenckiego w chrześcijaństwie, red. Adolf Holl, Wydawnictwo URAEUS, Gdynia 1997 (rozdz. : William Penn, autor Vera Nunning, s. 158-162).

 3. Historia chrześcijaństwa, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2002 (rozdz.: George Fox i kwakrzy, autor Arthur O. Roberts, s. 522-528).

 4. Andrzej Tokarczuk – Trzydzieści wyznań, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1987 (rozdz. : Mennonici i kwakrzy, s. 114-117).

 5. Henryk Chyliński - O wyznaniach i kierunkach w chrześcijaństwie, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1961, Wyd. I (rozdz. 6, podrozdz.: Kwakrzy, s. 118-120).

 6. Donald Dean Smeeton – Historia Kościoła, t. II – Od reformacji do współczesności. Podręcznik do samodzielnego studiowania Korespondencyjnego Instytutu Biblijnego, Wydawca : ARKA Wydawnictwo i Poligrafia, Cieszyn b.r. w., s. 96-97.

 7.  Michał J. Rozbicki - Narodziny Narodu. Historia Stanów Zjednoczonych do 1861 roku, Oficyna Wydawnicza Interim, Warszawa 1991 (rozdz. VIII.2 Pensylwania), s. 150-156.