Polski Zjazd

W dniach 24-26 listopada 2017 r. odbyło się V Polskie Doroczne Zgromadzenie Przyjaciół. To był bardzo ważny dla nas zjazd. Poza przyjaciółmi z Polski gościliśmy Julię Ryberg ze Szwecji, Arne Springorum i Pavla Marusinec z Czech. Ustaliliśmy, że w przyszłym roku zjazd będzie organizowany w Poznaniu.