Polski Zjazd

W dniach 24-26 listopada 2017 r. odbędzie się Ogólnopolskie Roczne Spotkanie Kwakrów. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych o kontakt mailowy.  

V Polskie Doroczne Zgromadzenie Przyjaciół

24-26 listopada 2017, Warszawa

Program Zgromadzenia

24/11/2014 (piątek)

Przyjazd uczestników/zakwaterowanie

17.00-18.00 przywitanie, ewentualne raporty z grup

18.00-19.00 O czym rozmawiamy, czym zajmujemy się na naszych spotkaniach /po milczącym nabożeństwie (Julia Ryberg, Arne Springorum, Pavel Marusinec)
+ pytania i refleksje
19.00-19.30 wspólna kolacja

19.30-20.30 epilog: muzyka i śpiew

25/11/2014 (sobota)

8.30-9.00 prolog + śpiew

9.00-10.00 spotkanie religijne (Meeting for Worship)

10.15-11.00 Kwakierskie rozeznawanie i podejmowanie decyzji (Julia Ryberg)

11.00-11.15 przerwa herbaciano-kawowa

11.15-13.00 spotkanie decyzyjne (Meeting for Worship With A Concern for Business)

13.00-13.55 Kwakryzm liberalny a inne religie/duchowości – perspektywa teistyczna (Zbigniew Kazimierczak)
14.00-15.30  obiad i czas wolny

15.30 -17.00 Jak ubiegać się i jak wykorzystywać środki finansowe // Jak finanse i „biznes” kwakrów mają się do duchowości (Julia Ryberg)

17.00-17.30 przerwa herbaciano-kawowa

17.30-18.15 Poczucie przyłączenia (Arne Springorum)

18.15-20.00 epilog/muzyka/taniec/śpiew (Zuzanna Pędzich)

26/11/2017 (niedziela)

8.30-9.00 prolog: muzyka i śpiew

9.00-10.00 spotkanie partycypacyjne (Worship sharing): Co odbywa się w Ciszy?  Na co właściwie czekamy? Jak radzimy sobie z rozproszeniami i chaosem?

10.15-12.15 spotkanie decyzyjne (Meeting for Worship With A Concern for Business)

12.30-13.15 obiad

13.15-14.00  Jak wspólnota (grupa, zgromadzenie) może inspirować i umacniać indywidualne poszukiwania i budowanie relacji z Siłą Wyższą (Julia Ryberg) + pytania i refleksje

14.00-14.45 Świadectwa kwakierskie - czym są, jaki mają wpływ/działanie, opis każdego z nich. (Bradius V. Maurus III)

15.00-15.45 Trudne braterstwo - stosunki polsko-ukraińskie (Michał Kołakowski-Mickiewicz)

16.00-17.30 pożegnania